СТЮАРД/ЕСА

Ref.No: 007, Краен срок за подаване на документи до: 30-04-2024

Описание и Изисквания:

Описание иИзисквания:

Като Национален превозвач на Република България, ние се ръководим от националните ценности и традиции във всичко, което правим – дълг, уважение, гостоприемност, трудолюбие и спазена дума. Затова и нашето обслужване се отличава с надеждност, щедрост и искрена загриженост за комфорта на нашите пътници. В авиокомпания „България Еър” АД  осъзнаваме лидерската си позиция в българската икономика преди всичко като отговорност. Вярваме, че можем ефективно да спомогнем за намаляване на младежката безработица и за задържане на младите и образовани хора за професионална реализация в България.

Във връзка с предстоящата  полетна програма за 2024 г. търсим да назначим СТЮАРДИ/ СТЮАРДЕСИ.  

Кандидатите получават възможност за работа  с атрактивно месечно възнаграждение. С приоритет са кандидатури с немски език и  притежаващи свидетелство за летателна правоспособност.

Стюардите/ стюардесите отговарят за безопасността на пътниците и членовете на екипажа по време на полет, като при необходимост, оказват първа медицинска помощ: обслужват пътниците с храни, напитки и с бордни продажби.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

- Диплома за средно образование  с общ успех не по-нисък от много добър (4,50);

- Минимална възраст – над 18 години

- Много добро ниво на владеене на английски език- В2. Владеенето на друг чужд език се счита за предимство;

- Да не са зависими от наркотични и психотропни вещества (съгл. чл. 2 от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване);

- Да нямат белези, татуирoвки, пиърсинг на видими от униформата места

- Нормална пропорция между ръст и тегло (съгл. 4.6 Медицински клас IV от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване);

- Да не са осъждани и срещу тях да няма висящо досъдебно производство;

- Отговорни, дисциплинирани и изпълнителни личности; - Позитивни и съпричастни хора, отдадени на грижата към клиента;

- Отлични комуникативни и междуличностни умения, способност за работа в екип;

- Умения бързо да се вземат важни решения и да се разрешават проблеми; - Добра дикция и култура на речта;

- Уравновесено поведение, приятни маниери и излъчване;

- Отлична хигиена и външен вид;

- Високо ниво на адаптивност, с възможност и желание за командировки и престой зад граница;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

- Да имат летателен опит и валидна EASA  атестация

Ако сте заинтересовани от възможността да бъдете част от екипа на Националния превозвач, моля изпратете следните ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: Автобиография, копие от диплома за завършено средно (или висше) образование и 2 формата актуални снимки – в цял ръст и паспортен формат.

Предоставянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвана единствено за оценка на кандидатурата ви.

А/К „България Еър” АД не предоставя приложената лична информация на трети лица, освен ако тя не бъде изискана по законов ред. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.

 

Кандидатствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери