Внимание Важна информация към всички пътници: Носенето на предпазна маска е задължително на борда на „България Еър“

Стюард/еса

Ref.No: ST4, Краен срок за подаване на документи до: 03-05-2019

Описание и Изисквания:

Описание и Изисквания:

Като Национален превозвач на Република България, ние се ръководим от националните ценности и традиции във всичко, което правим – дълг, уважение, гостоприемност, трудолюбие и спазена дума. Затова и нашето обслужване се отличава с надеждност, щедрост и искрена загриженост за комфорта на нашите пътници.

В „България Ер” осъзнаваме лидерската си позиция в българската икономика преди всичко като отговорност. Вярваме, че можем ефективно да спомогнем за намаляване на младежката безработица и за задържане на младите и образовани хора за професионална реализация в България.
Във връзка с предстоящата чартърна програма за лято 2019 търсим да назначим СТЮАРДИ/ СТЮАРДЕСИ.Кандидатите могат и да притежават свидетелство за летателна правоспособност.

Стюардите/ стюардесите отговарят за безопасността на пътниците и членовете на екипажа по време на полет, като при необходимост, оказват първа медицинска помощ: обслужват пътниците с храни, напитки и с бордни продажби.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

 • Възможност да пребивават на собствени разноски във Варна и Бургас е предимство;
 • Завършено средно образование (вкл. действащи студенти с непрекъснати студентски права за текущата учебна година/ семестър) с общ успех не по-нисък от много добър (4,50);
 • Минимална възраст – навършени 21 години (съгл. чл. 4 (1) 1 от Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал);
 • Много добро ниво на владеене на английски език. Владеенето на френски, немски, испански или на руски език се счита за предимство;
 • Физически и психически здрави и устойчиви индивиди, да не са зависими от наркотични и психотропни вещества (съгл. чл. 2 от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване);
 • Да нямат брекети, белези, татуирoвки, пиърсинг на видими от униформата места;
 • Нормална пропорция между ръст и тегло (съгл. 4.6 Медицински клас IV от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване);
 • Да умеят да плуват (не по-къса дистанция от 25 м.);
 • Да не са осъждани и срещу тях да няма висящо досъдебно производство;
 • Отговорни, дисциплинирани и изпълнителни личности;
 • Позитивни и съпричастни хора, отдадени на грижата към клиента;
 • Отлични комуникативни и междуличностни умения, способност за работа в екип;
 • Умения бързо да се вземат важни решения и да се разрешават проблеми;
 • Добра дикция и култура на речта;
 • Уравновесено поведение, приятни маниери и излъчване;
 • Отлична хигиена и външен вид;
 • Високо ниво на адаптивност, с възможност и желание за командировки и престой зад граница.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

 • Да имат летателен опит;

Ако сте заинтересовани от възможността да бъдете част от екипа на Националния превозвач, моля изпратете на адрес: п.к.1540 София,бул.“Брюксел“1, като можете и лично да представите в сектор „Персонал“, административна сграда, ет.10.ст.1, или на в приемното време : 11.00-12.00 или 15.00-16.00, следните ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: автобиография, копие от диплома за завършено средно (или висше) образование и 2 формата актуални снимки – в цял ръст и паспортен формат.
Предоставянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвана единствено за оценка на кандидатурата ви. „България Ер” не предоставя приложената лична информация на трети лица, освен ако тя не бъде изискана по законов ред. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.


Краен срок за подаване на документи - до 03 май 2019 г.

 

Кандидатствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери