Внимание Правителството на Великобритания въвежда нови мерки за влизане в и преминаване през страната. Повече информация тук:

Стюард/еса

Ref.No: STU, Краен срок за подаване на документи до: 18-03-2021

Описание и Изисквания:

Описание и Изисквания:

Като Национален превозвач на Република България, ние се ръководим от националните ценности и традиции във всичко, което правим – дълг, уважение, гостоприемност, трудолюбие и спазена дума. Затова и нашето обслужване се отличава с надеждност, щедрост и искрена загриженост за комфорта на нашите пътници.
В „България Ер” осъзнаваме лидерската си позиция в българската икономика преди всичко като отговорност. Вярваме, че можем ефективно да спомогнем за намаляване на младежката безработица и за задържане на младите и образовани хора за професионална реализация в България.
Във връзка с предстоящата чартърна програма за лято 2021 търсим да назначим СТЮАРДИ/ СТЮАРДЕСИ.
Стюардите/ стюардесите отговарят за безопасността на пътниците и членовете на екипажа по време на полет, като при необходимост, оказват първа медицинска помощ, обслужват пътниците с храни, напитки и с бордни продажби.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

 • - Възможност да пребивават на собствени разноски във Варна и Бургас е предимство;
  - Завършено средно образование (вкл. действащи студенти с непрекъснати студентски права за текущата учебна година/ семестър).
  - Минимална възраст – навършени 21 години (съгл. чл. 4 (1) 1 от Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал);
  - Много добро ниво на владеене на български и английски език. Владеенето на френски, немски, испански или на руски език се счита за предимство;
  - Физически и психически здрави и устойчиви индивиди, да не са зависими от наркотични и психотропни вещества (съгл. чл. 2 от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване);
  - Да нямат брекети, белези, татуирoвки, пиърсинг на видими от униформата места;
  - Нормална пропорция между ръст (минимален ръст 160см.) и тегло (съгл. 4.6 Медицински клас IV от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване) и без наличие на говорни дефекти;
  - Да умеят да плуват;
  - Да не са осъждани и срещу тях да няма висящо досъдебно производство;
  - Отговорни, дисциплинирани и изпълнителни личности;
  - Позитивни и съпричастни хора, отдадени на грижата към клиента;
  - Отлични комуникативни и междуличностни умения, способност за работа в екип;
  - Умения бързо да се вземат важни решения и да се разрешават проблеми;
  - Добра дикция и култура на речта;
  - Уравновесено поведение, приятни маниери и излъчване;
  - Отлична хигиена и външен вид;
  - Високо ниво на адаптивност, с възможност и желание за командировки и престой зад граница;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

          - С предимство се ползват кандидати, които притежават свидетелство за летателна правоспособност и имат летателен опит.Ако сте заинтересовани от възможността да бъдете част от екипа на Националния превозвач, моля кандидатствайте онлайн със следните ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 1. Автобиография;
2. Копие от диплома за завършено средно (или висше) образование;
3. Два формата актуални снимки – в цял ръст на неутрален фон и паспортен формат.

Предоставянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвана единствено за оценка на кандидатурата ви. „България Ер” АД не предоставя приложената лична информация на трети лица, освен ако тя не бъде изискана по законов ред. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.
Краен срок за подаване на документи: не по-късно от 18.03.2021г. вкл.

Кандидатствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери