СТЮАРД/ЕСА

Ref.No: STU, Краен срок за подаване на документи до: 31-05-2023

Описание и Изисквания:

Описание и Изисквания:

Като Национален превозвач на Република България, ние се ръководим от националните ценности и традиции във всичко, което правим – дълг, уважение, гостоприемност, трудолюбие и спазена дума. Затова и нашето обслужване се отличава с надеждност, щедрост и искрена загриженост за комфорта на нашите пътници. В „България Еър” АД  осъзнаваме лидерската си позиция в българската икономика преди всичко като отговорност. Вярваме, че можем ефективно да спомогнем за намаляване на младежката безработица и за задържане на младите и образовани хора за професионална реализация в България. 

Във връзка с предстоящата  програма  за лято 2023 търсим да назначим СТЮАРДИ/ СТЮАРДЕСИ.  Кандидатите получават възможност за сезонна работа  със стартово месечно възнаграждение от 2000 лв. Кандидатите, които притежават свидетелство за летателна правоспособност са с предимство. Стюардите/ стюардесите отговарят за безопасността на пътниците и членовете на екипажа по време на полет, като при необходимост, оказват първа медицинска помощ: обслужват пътниците с храни, напитки и с бордни продажби.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

- Диплома за средно образование  с общ успех не по-нисък от много добър (4,50);

- Минимална възраст – над 18 години

- Много добро ниво на владеене на английски език. Владеенето на друг чужд език се счита за предимство;

- Да не са зависими от наркотични и психотропни вещества (съгл. чл. 2 от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване);

- Да нямат белези, татуирoвки, пиърсинг на видими от униформата места

- Нормална пропорция между ръст и тегло (съгл. 4.6 Медицински клас IV от Наредба № 21 от 25.04.2007 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданското въздухоплаване);

- Да не са осъждани и срещу тях да няма висящо досъдебно производство;

- Отговорни, дисциплинирани и изпълнителни личности;

- Позитивни и съпричастни хора, отдадени на грижата към клиента;

- Отлични комуникативни и междуличностни умения, способност за работа в екип;

- Умения бързо да се вземат важни решения и да се разрешават проблеми;

- Добра дикция и култура на речта;

- Уравновесено поведение, приятни маниери и излъчване;

- Отлична хигиена и външен вид;

- Високо ниво на адаптивност, с възможност и желание за командировки и престой зад граница;

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ:

- Да имат летателен опит и валидна EASA  атестация

Ако сте заинтересовани от възможността да бъдете част от екипа на Националния превозвач, моля изпратете следните ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: автобиография, копие от диплома за завършено средно (или висше) образование и 2 формата актуални снимки – в цял ръст и паспортен формат. Предоставянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвана единствено за оценка на кандидатурата ви. „България Еър” АД  не предоставя приложената лична информация на трети лица, освен ако тя не бъде изискана по законов ред. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.

 

Кандидатствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери