Политика за поверителност на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АВИОКОМПАНИЯ България Еър

България Еър гарантира поверителността на вашите данни и Ви уверява, че те ще се използват в пълно съответствие с настоящата политика за поверителност на личните данни.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ

При попълване на регистрационната форма за присъединяване към програмата за лоялни клиенти FLY MORE изискваме следната информация:

 • Име, презиме и фамилия;
 • Дата на раждане;
 • Пол;
 • Тип и номер на документ за идентификация;
 • Националност;
 • Адрес, номер, вход, етаж, апартамент, населено място, пощенски код, регион, държава;
 • Данни за връзка, като телефон, мобилен телефон, имейл адрес;
 • Месторабота, длъжност, професионална сфера;
 • Друга информация, като предпочитан начин и език на комуникация;

 КАК ИЗПОЛЗВАМЕ СЪБРАНАТА ИНФОРМАЦИЯ

България Еър изисква настоящата информация, за да Ви регистрира като член на своята програма за лоялност FLY MORE, от чиито привилегии могат да се възползват редовните ни пътници. При изявено от Ваша страна съгласие, можем да:

 • изпращаме на посоченият от Вас е-mail адрес периодична информация за промоции на нови продукти, специални предложения;
 • използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас за маркетингови проучвания и кампании. Контактът може да се осъществи по имейл, телефон, факс, поща, или други интернет или социални мрежи.

 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

България Еър няма да прехвърля личните Ви данни, които предоставяте за програмата на трети лица, освен ако са налични едно или повече от изброените по-долу условия:

 • с Ваше съгласие;
 • при изискване от закона или от съда;
 • за защита на личната безопасност на потребителите на сайта на авиокомпанията;
 • на лица или компании, с които България Еър има договори за обработване на личните данни, за извършване на вътрешни операции в сайтаили в бизнеса като цяло;
 • когато България Еър смята, че има нормативно основание за обработването им, обвързваща схема или договор, който поддържа принципите за коректно обработване и адекватно ниво на защита на личните данни.

България Еър си запазва правото да се свързва със съответните органи по свое усмотрение, ако забележи дейности, които може да са незаконни или да нарушават условията за ползване на личните Ви данни.

 СИГУРНОСТ

България Еър не е в състояние да гарантира, че е невъзможно да настъпи събитие на неоторизиран достъп, но в качеството си на администратори на програмата за лоялност FLY MORE Ви уверяваме, че авиокомпанията полага необходимите грижи за защитата на вашите лични данни и предотвратяването на неоторизиран достъп до тях чрез използването на подходяща технология и вътрешни процедури. Работим усилено и постоянно, за да гарантираме, че Вашите данни са максимално защитени чрез прилагането на най-добрите възможни технически, оперативни и организационни мерки.

 ПРОМЕНИ

България Еър си запазва правото по свое усмотрение да променя, добавя или премахва която и да е част от тази Политика за поверителност изцяло или частично, по всяко време и без предварително предизвестие. Промените в тази Политика за поверителност влизат в сила при публикуването им на сайта на авиокомпанията. Ако вие продължите да използвате сайта след публикуване на промяна на тази Политика за поверителност, това ще се счита за приемане на съответната промяната.

 ЗАБЕЛЕЖКА

Ако смятате, че каквато и да било информация за Вас е невярна или неточна, моля да ни информирате възможно най-скоро на посочените ни контакти  FlyMore@air.bg; +359 2 984 02 96 или на адрес София 1540, бул. Брюксел №1, летище София, авиокомпания България Еър. Ние ще коригираме своевременно всяка невярна информация.