Внимание Важно: Пътуващите до Гърция трябва задължително да попълнят електронна декларация преди полет