Политика за сигурност на личните данни „България Еър“ АД

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Бихме искали да Ви уверим, че обработваме Вашите лични данни отговорно и в съответствие с приложимото законодателство. Тази политика обяснява в кои случаи и защо събираме личните Ви данни, как те ще бъдат използвани, условията, при които ще бъдат предоставяни на трети страни и как ще бъдат съхранявани.


Каква информация събираме за вас?

Когато използвате тази страница, следната информация може да бъде изискана, събирана и обработвана:


1.Лична информация, която е необходимо да предоставите или предоставяте доброволно.Това е информация за Вас, която предоставяте като я записвате през тази страница или като кореспондирате с нас по телефон или електронна поща, която включва:

  • Информацията, която предоставяте за да резервирате място за директен полет на Авиокомпания България Еър, или за директен съвместен полет на авиокомпанията опериран от друг превозвач (код шеър), или за полет с трансфер, който включва комбинация от директен полет на България Еър /друг превозвач и друг/трети превозвач, опериращ след трансферния пункт. Тази информация (PNR) е следната: Име, фамилия, дата на раждане (когато е необходимо), електронен адрес, телефонен номер на пътник, телефонен номер на близък или роднина;

  • Предварителна информация за пътниците (API). Това е информация за Вас, която предоставяте като я записвате през тази страница или като кореспондирате с нас по телефон или електронна поща, която включва: Име, презиме, фамилия (изписани в документа за самоличност, с който пътувате), дата на раждане, пол, националност, номер на документа за самоличност, с който пътувате, срок на валидност на документа за самоличност,държава, издател на документа за самоличност. Събирането на информация за пътниците преди заминаване е изискване при полет от/до определени държави. В случай че пътувате до САЩ, е необходимо да представите също и адрес на пребиваване през първата нощ от престоя си в САЩ. В случай, че не предоставите горепосочената информация, ще Ви бъде отказан превоз от/до определени дестинации. Съгласно чл. 42б ал.2 от Закона за Държавна Агенция „Национална Сигурност“ обнародван в ДВ, бр.15 от 23.02.2016, въздушните превозвачи са длъжни да предават данните от резервациите на пътниците за всички полети до, в или от Република България, а именно това означава API и PNR данни за всички входящи, изходящи и вътрешни полети;

  • Информация, която предоставяте, в случай че Вашето физическо или медицинско състояние изисква извършването на допълнителни услуги или оказването на определена специализирана помощ по време на полета Тази информация включва детайли, касаещи здравния статус като информация за хронични заболявания, претърпени хирургически интервенции, ограничения при придвижване или обслужване без чужда помощ. Като ни предоставяте информация за Вашето здраве, вие се съгласявате ние да обработваме тази информация с цел да определим дали Вашето състояние позволява превоз на нашите полети, както и с цел да осигурим извършването на допълнителни услуги или оказването на определена специализирана помощ по време на полета. Виж раздел Пътници със специални нужди;

  • Информация, която предоставяте за маркетингови цели. Тази информация може да включва име, електронен адрес;
  • Информация, която предоставяте по време на транзакции с цел резервация и покупка на услуги през тази страница. Тази информация може да включва данни от кредитна карта, електронен адрес.

2. Информация, която ние събираме за Вас

Когато използвате тази страница ние автоматично събираме следната информация, която включва:

Детайли за Вашия достъп до тази страница (включително, но не само, данни за трафика и данни за местоположението) и ресурсите, до които осъществявате достъп, адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на Вашето устройство с Интернет, Вашата информация за влизане, тип устройство, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, типове приставки за браузъра и версии и операционна система и платформата, която се събира и използва за нашите вътрешни изследвания и статистически цели, както и за подобряване на потребителското обслужване и опита на потребителите на страници.

Ние осъзнаваме, че Вашето лично пространство е важно и ще защитим поверителността на Вашата лична информация в съответствие с нашите вътрешни процедури и законовите изисквания.

Как използваме вашите данни?

Правните основания, приложими към обработката на данните, са както следва:

А. Необходими за изпълнение на договор

За изпълнение на договора между Вас и България Еър е необходимо да предприемете стъпки за встъпване в него. Това включва:Да Ви предоставим превоз по полетите на авиокомпания България Еър или други услуги, които сте закупили чрез този сайт;
Да Ви уведоми за промени по Вашата резервация или промени в полетите или други услуги / продукти, предоставени чрез този сайт;
Предварителната информация за пътниците се изисква преди заминаването за полети до и от определени дестинации. Възможно е да откажем превоз до определена дестинация, в случай че не можем да предоставим предварително Вашата предварителна информация за пътниците до съответните органи.

Б. Законни интереси

С цел гарантиране, че съдържанието от този сайт е представено по най-ефективния начин;
За наши вътрешни цели, като контрол на качеството, ефективност на сайта, администриране на системата и оценка на използването на нашия сайт;
С цел подобряване на качеството на обслужване;
С цел предаване на предварителна информация за пътниците със съответните власти в държави, където това е необходимо;
С цел избягване налагането на глоби от съответните власти;
С цел повишаване на сигурността на полетите на България Еър.

В. Съгласие

Ние може да използваме и обработваме Вашата лична информация, след като сте се съгласили да ни я предоставите. Това включва предоставяне на  информация и оферти, които могат да представляват интерес за Вас. Вашите данни ще бъдат използвани само за маркетингови цели чрез изпращане на електронно писмо, уеб / онлайн, поща или SMS, относно услуги / стоки подобни на тези, които сте закупили. България Еър няма да предоставя личните Ви данни за маркетингови цели на трети страни.

Г. Правни задължения

Предварителната информация за пътниците се изисква преди заминаването до и от определени дестинации. Обработката и споделянето на Вашите лични данни с граничните власти на съответната страна е необходимо, за да гарантираме, че отговаряме на законовите изисквания в съответната държава.

IP адреси и използване на "бисквитки" и други инструменти за анализ

Възможно е да събираме информация за Вашия компютър, включително, когато е налице, Вашия IP адрес, операционна система и тип браузър, за администриране на системата и за да съобщаваме обобщена информация на нашите рекламодатели.

Подобно на много други страници, нашата страница използва "бисквитки". "Бисквитките" са малка част от информацията, изпратена на Вашето устройство и съхранена на твърдия диск, за да може нашата страница да Ви разпознае, когато я посещавате.

Използваме инструменти като Google Analytics (който включва “Google Campaign Manager” и “Google Adwords”) за измерване на трафика и подобряване на качеството на нашата страница.

Mаркетинг

Можем да използваме данните Ви, за да Ви предоставим маркетингова информация, която поискате или която смятаме, че може да Ви интересува, насочена реклама чрез социални медии и платформи, управлявани от други компании.

Ако сте регистриран потребител, можем да се свържем с Вас по имейл с информация за продукти и услуги, които са подобни на тези, които преди това сме Ви предоставяли, освен ако не сте посочили, че не искате да получавате информация от нас.

Можете да оттеглите Вашето съгласие, да използваме Вашата информация, по всяко време, като следвате връзката за прекратяване на абонамента в долната част на съобщенията, изпратени по имейл или като заявите своето желание в свободен текст на dpo@air.bg

Възражения срещу използването на вашата лична информация и автоматични решения, направени за вас

Имате право да поискате личните Ви данни да не се използват за маркетингови цели. Както е посочено по-горе, ще бъдете информирани (преди да предоставите данните си), ако Вашите данни е ще бъдат използвани за такива цели.

Оттеглете вашето съгласие

Дори и ако първоначално сте се съгласили, Вашите данни да бъдат използвани за маркетингови цели, можете впоследствие да упражните правото си да прекратите абонамента за такова използване по всяко време, като пишете на вниманието на: Отдел Защита на данни, „България Еър‘ АД , бул. Брюксел 1, София, 1540 или на електронен адрес: dpo@air.bg

Моля, имайте предвид също, че не е възможно да се откажете от получаването на необходимите оперативни / резервационни имейли или съобщения от мобилни телефони, които Ви предоставят важна информация относно резервацията на място или важна информация за Вашия полет

Как запазваме сигурността на вашите лични данни?

„България Еър“ се ангажира да гарантира сигурността и поверителността на личните данни, които клиентите предоставят. Ние взимаме всички възможни предпазни мерки за предоставените лични данни и рисковете, свързани с тяхната обработка, за да защитим сигурността на личните данни и по-специално да предотвратим повреждането или използването им от неупълномощени трети страни. По този начин данните Ви остават защитени, когато купувате билети онлайн.

Ние осигуряваме сигурна система за онлайн плащания, използвайки най-новите технологии.

С кого споделяме данните ви?

Когато правите резервация чрез този уеб сайт, Вашите лични данни ще бъдат събрани от „България Еър“ АД.

Когато резервирате директен съвместен полет на авиокомпания „България Еър“, опериран от друг превозвач (код шеър), или за полет с трансфер, който включва комбинация от директен полет на „България Еър“ /друг превозвач и друг/трети превозвач, опериращ след трансферния пункт, Вашите лични данни ще бъдат предадени и на другите авиокомпании, които участват във Вашия превоз.

„България Еър“ понякога се нуждае от подизпълнител на своите услуги в лицето на други авиокомпании. В такъв случай ще бъде необходимо да предадем личните Ви данни на съответната авиокомпания, която ще извърши Вашия превоз. Независимо коя партньорска авиокомпания ще извърши Вашия превоз в случай на необходимост, бихме искали да Ви уверим, че вътрешната ни политика за сигурност и поверителност на данните ще бъде приложена.

При пътуване до определени дестинации в чужбина, може да е задължително (съгласно изискване на местните власти) да разкрием и обработваме личните Ви данни за целите на граничния контрол, сигурността и борбата с тероризма или за всякакви други цели, които те определят за подходящи. Някои държави разрешават пътуване до тяхна територия само в случай че авиокомпанията предварително е предоставила информация за пътниците, които предстои да бъдат превозени.

Възможно е да разкриваме Вашите лични данни на наши доставчици на услуги, агенти, подизпълнители и други организации за целите на предоставянето на услуги от наше име. Тези трети лица могат да включват обслужващи наземни агенти, хотели, или други трети страни, които ни предоставят услуги.

Когато използваме доставчици на услуги от трети страни, ние им предоставяме само лична информация, необходима за предоставянето на услугата им, и имаме договор, който ги задължава да поддържат информацията Ви защитена и да не я използват, освен в съответствие с нашите специфични инструкции.

Трети страни обработващи плащания  с кредитни / дебитни карти

Когато купувате онлайн продукти или услуги, плащането с кредитна / дебитна карта се обработва от трета страна, която е специализирана в сигурната обработка на транзакции с кредитни / дебитни карти. Ако имате въпроси относно сигурните транзакции, моля, свържете се с нас чрез адреса, предоставен в края на настоящата Политика за поверителност.

Вашите права

Имате няколко права по отношение на личната Ви информация съгласно закона за защита на данните. Във връзка с определени права може да Ви помолим да предоставите определена информация, за да потвърдите самоличността си. Освен в редки случаи, ние ще отговорим на Вашето искане в рамките на 30 дни от получаването на необходимата информация или когато е възможно, след получаване на молбата Ви.

А. Достъп до вашата лична информация

ни изпратите и-мейл или ни пишете на адреса в края на тези правила. Възможно е да откажем да Ви предоставим копие от личната Ви информация, ако това засяга интересите на други лица или имаме друга законна причина да Ви откажем достъп до тази информация. В някои случаи можем да наложим такса за предоставяне на достъп (пример: всяка седмица искате копие от личните Ви данни които съхраняваме), като надлежно ще Ви уведомим ако това е необходимо.

Всяко заявление за достъп до лична информация трябва да бъде изпратено в писмен вид на: Отдел Защита на данни, „България Еър‘ АД , бул. Брюксел 1, София, 1540 или на електронен адрес: dpo@air.bg

С цел установяване на каквито и да е лични данни, които можем да съхраняваме, може да се наложи да поискаме допълнителна информация от Вас, като например референтен номер на резервацията, дата на заминаване, или имената на други пътници във Вашата резервация. 

Б. Жалба в комисията Комисията за защита на личните данни

Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, ако сте загрижени за начина, по който сме обработили Вашите лични данни. Моля, посетете уебсайта на КЗЛД за повече подробности https://www.cpdp.bg/

Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно обработката на личните Ви данни, моля, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на „България Еър“ АД. Това лице е и Вашата точка за контакт за искания на информация, предложения или жалби:

Здравка Димитрова
Експерт Защита на данните
„България Еър“ АД
Бул. „Брюксел 1“
София, 1540
E-mail: dpo@air.bg
Tel:+359 2 40 20 301

 


Банери

RENT-A-CAR

Резервирай Sixt автомобил и пътувай мобилно, комфортно и качествено до над 4000 локации за автомобили под наем в повече от 105 страни. Членовете на лоялната програмата FLY MORE вече могат да получат 500 бонус точки за всеки нает автомобил от всяка локация.

Виж повече

ЧАРТЪРИ И ЛИЗИНГ

Ангажирай чартърен полет, чартърни вериги и отдаване на самолети на краткосрочен и дългосрочен лизинг.

Виж повече

Може да изберете и платите своя самолетен билет в офисите на Централна кооперативна банка.

Виж повече

ЗНАЕМ, ЧЕ И ТЕ СА ЧАСТ ОТ СЕМЕЙСТВОТО

Възползвайте се от услугата ни за превоз на домашни любимци.

Виж повече

ВАШЕТО ДЕТЕ Е И НАША ОТГОВОРНОСТ

Възползвайте се от услугата "Непридружено дете" и изпратете Вашето дете с наш придружител.

Виж повече