Превоз на безплатен багаж в полетите на България Ер

Всички пътници на България Ер имат право на превоз на безплатен ръчен багаж в салона и регистриран багаж /в багажника на самолета/, в зависимост от избраната тарифа. Безплатните норми за брой и тегло на багажа могат да бъдат различни, в зависимост от класата на пътуване /бизнес или икономична/, както и от тарифата, по която е издаден билета. Превозът на багаж по редовните линии е съобразен и с някои общи правила и политиката на България Ер, които трябва да имате предвид.

Политика на България Ер

Авиокомпания България Eр въвежда по линиите си правила за превоз на багаж за билети, издадени след 2 май 2011 г. Системата PIECE CONCEPT се базира на броя, теглото и размерите на чекирания багаж.

1. Тарифи без регистриран багаж

Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен само ръчен багаж, има право да превози в кабината на самолета безплатен багаж както следва:

Класа на обслужване

Норма на безплатен багаж

Икономична класа

1 брой ръчен багаж до 10 кг и до 115 см*

Такси за багаж

Първи брой регистриран багаж до 23 кг и до 158 см*:

 • Вътрешни полети – 15 евро на посока
 • Международни полети – 20 евро на посока

В случай на по-тежък, по-обемен или допълнителен чекиран багаж, се прилагат стандартните условия на България Ер.

Регистриран багаж може да бъде закупен преди полет на летище или чрез издателя на билета.

Притежанието на карти CCB Club, карта Visa Platinum от ЦКБ, кобрандирана карта от ЦКБ и България Ер, както и златна карта FLY MORE не дава право на безплатен допълнителен чекиран багаж по тарифа без багаж.

*Сумата от външните размери на дължината, височината и широчината на багажа /l+h+w/.

2. Тарифи с регистриран багаж

Всеки пътник, закупил билет по тарифа с включен регистриран багаж, има право да превози в багажниците на самолета безплатен багаж както следва:

По международни и вътрешни линии
Класа на обслужванеНорма на безплатен багаж
Бизнес класа

1 брой ръчен багаж до 10 кг и до 115 см*

2 броя чекиран багаж по 23 кг и до 158 см* всеки**

Икономична класа

1 брой ръчен багаж до 10 кг и до 115 см*

1 брой чекиран багаж до 23 кг и до 158 см*
Изключения
Вид картаПояснения
Златна карта FLY MORE 2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**
За билети заплатени с карта VISA Platinum от ЦКБ 2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**
За билети заплатени с кобрандирана карта България Ер и ЦКБ 2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**
За членове на програмата „CCB Club" Безплатна норма чекиран багаж 2 броя по 23 кг Трети багаж се таксува по таксата за трети свръхбагаж.
Моряци 2 броя по 23 кг и до 158 см* всеки**
Бебета от 0-2 години

1 брой – макс 10 кг и до 115 cм*

Превозът на бебешки колички се извършва безплатно, но те следва задължително да се предават и получават непосредствено при качване/слизане на/от самолета.

Авиокомпанията не носи отговорност за щети в резултат на транспортиране по багажните ленти, в случай, че количката не е предадена/получена на/от самолета.

*Сумата от външните размери на дължината, височината и широчината на багажа /l +h+w/. Пътникът може да превозва и повече от безплатната норма багаж срещу допълнително заплащане.

** Ако билетите Ви са заплатени в сайта на компанията, както и в случаите на: притежание на златна карта FLY MORE, членство в програмата CCB Club, или за билети, заплатени с кобрандирана карта от ЦКБ и България Ер или карта Visa Platinum от ЦКБ, е необходимо да се свържете с нас на тел +359 2 4020 400 или на е-мейл callfb@air.bg за преиздаване на билета с право на 2 броя безплатен багаж. 

Притежанието на карти CCB Club, Visa Platinum от ЦКБ, кобрандирана карта от ЦКБ и България Ер, както и златна карта FLY MORE не дава право на безплатен допълнителен чекиран багаж по тарифа без багаж.

Правото на два броя багаж за притежатели на златна карта FLY MORE и CCB Club и за билети, заплатени с кобрандирана карта България Ер и ЦКБ и карта Visa Platinum от ЦКБ, е само за полети, при които опериращ превозвач е авиокомпания България Ер.

Такси за свръхбагаж - Международни линии
За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг 50 ерво
За големина на багажа между 158 см* и 203 cм* 70 евро
Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до 158 cм* 50 евро
Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до 158 cм* 100 евро

Багаж с тегло над 32 кг може да се превозва само като карго.

Такси за свръхбагаж - Вътрешни линии
За тегло на багажа между 23 кг и 32 кг 20 евро
За големина на багажа между 158 см* и 203 cм* 30 евро
Допълнителна бройка - втори багаж до 23 кг до 158 cм* 20 евро
Допълнителна бройка – трети багаж до 23 кг до 158 cм* 50 евро

Багаж с тегло над 32 кг може да се превозва само като карго.

Специални категории багаж

Спортна екипировка

Багажът трябва да е с максимални размери до 23 кг и до 200 cм*

Изключение:

 • Международни полети:
  Един чифт ски/сноуборд на пътник - прилага се фиксирана такса от 30 евро.
 • Вътрешни полети:
  Един чифт ски/сноуборд на пътник - прилага се фиксирана такса от 20 евро.

Велосипеди

Приемат се за превоз в специална опаковка (картон или специален калъф).

Максимални размери на опаковката 160 х 90 х 25 см.

Изисква се предварително потвърждение на услугата в резервацията.

Международни линии: 70 евро.
Вътрешни линии: 30 евро.

Оръжие

Превозът на огнестрелни оръжия и боеприпаси се извършва съгласно изискванията на Международната асоциация за въздушен транспорт /IATA/.

Превозът на огнестрелни оръжия не може да бъде потвърден в случаите, когато авиокомпания България Ер е партньор по полет.

Превозът на огнестрелни оръжия и боеприпаси, различни от спортно оръжие и боеприпаси, е забранен.

В някои случаи, превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни и спортни цели, може да бъде разрешен. Пътникът трябва да се свърже с България Ер и да предостави информация за вида на оръжието, серийния му номер и припасите, които се внасят в резервационната система. Всички огнестрелни оръжия и боеприпаси, се приемат само като багаж за транспортиране в багажниците на самолета и в никакъв случай в салона с пътниците. Трябва да са разделно и подходящо опаковани, като теглото на мунициите не бива да надвишава 5 кг.

Пътникът трябва да има всички документи, изисквани от закона и подзаконовите актове, приложими за превоз за съответната държава.

България Ер си запазва правото да откаже превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

 • Ловни пушки и патрони – комплект до 15 кг: такса 50 евро.
 • Ловни пушки и патрони- при общо тегло над 15 кг: такса 70 евро.
 • Късо огнестрелно оръжие (пистолет): такса 20 евро.

Ловната пушка и патроните се считат за едно парче регистриран багаж и се таксуват с еднократна такса за обслужване. Този вид багаж не се включва в безплатната норма и таксата се прилага независимо от това дали пътникът има друг чекиран багаж.

Домашни любимци в пътническата кабина /PETC/

Максимално тегло на животното и клетката – до 8 кг.

За полети FB1431/1432 до и от Париж, където опериращ превозвач е Air France, максималното тегло е 6 кг.

Максимални размери на клетката – 48 x 35 x 22 cм.

Приемат се само кучета и котки. България Ер не приема за превоз животни до и от Великобритания.

При пътуване с домашен любимец /куче или котка/, е необходимо при закупуването на билет да свържете с авиокомпанията за потвърждение, тъй като ако няма предварителна заявка, превозът може да бъде отказан.

Не се включва в безплатната норма багаж. Заплаща се такса от 50 евро.

Домашни любимци в багажника /AVIH/

Максимално тегло на животното и контейнера – 32 кг.

Максимални размери на контейнера – 80 x 74 x 64 cм.

Приемат се само кучета и котки. България Ер не приема за превоз животни до и от Великобритания.

При пътуване с домашен любимец /куче или котка/, е необходимо при закупуването на билет да се свържете с авиокомпанията за потвърждение, тъй като ако няма предварителна заявка, превозът може да бъде отказан.

Не се включва в безплатната норма багаж. Заплаща се такса от 80 евро.

Продукти от животински произход

Вносът на продукти от животински произход в Европейския съюз подлежи на стриктни процедури за ветеринарно-санитарен контрол. Поради риска от внасяне на болести в Европейския съюз, чрез продукти от животински произход, съдържащи патогени и причиняващи инфекциозни заболявания по животните, се забранява внасянето в Европейския съюз на: месо, месни продукти, мляко и млечни продукти за лична консумация.

Изключения се допускат за следните категории продукти:

 • Бебешко мляко на прах, детски и специални храни, необходими по здравословни причини при условие, че представляват пакетирани патентовани маркови продукти, не изискват съхранение в хладилник преди отваряне и цялостната им опаковка не е нарушена.
 • Месо, месни продукти, мляко или млечни продукти за лична консумация от Фарьорските острови, Гренландия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария с общо тегло под 5 кг.
 • Месо, месни продукти, мляко или млечни продукти за лична консумация от Андора, Норвегия и Сан Марино.

Други количества месо, месни продукти, мляко, млечни продукти могат да бъдат внесени от пътник в Общността само при положение че:

 • Притежава необходимите документи от официалните ветеринарно-санитарни органи на държавата, от която идва, които потвърждават, че стоките отговарят на изискванията за внасяне в Европейския съюз.
 • Декларира всички такива стоки и представи документите при пристигането си в оторизиран граничен инспекционен пункт на ЕС за ветеринарен контрол.

Месото, месните продукти, млякото и млечните продукти, които не отговарят на тези правила, следва да бъдат предадени при пристигане на границата за служебно унищожаване.

Недекларирането на такива продукти може да доведе до налагане на глоба или повдигане на обвинение в наказателно деяние.

Пътниците имат право да внасят храни от животински произход, различни от: месо, месни продукти, мляко и млечни продукти, с тегло до 1 кг, без да бъдат предавани за проверка.

*Сумата от външните размери на дължината, височината и широчината на багажа /l+h+w/.

Повреден багаж

При повреда на багажа или частични липси от неговото съдържание, трябва да съобщите при пристигането си в отдел "Рекламация багажи" на съответното летище и преди преминаването на митнически контрол, където ще Ви бъде изготвен Протокол за щета на багаж (Damage report).

За разясняване на процедурата по отстраняване на повредите по Вашия багаж е необходимо да подадете писмено запитване по пощата на авиокомпанията (гр. София, бул. Брюксел 1, ПК 1540, отдел Жалби и рекламации) или на e-mail: lf@air.bg. Необходимо е да предоставите сканиран Протокол за щета на багаж (Damage report) до 7 дни след издаването му.

Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинали/ сканирани документи:

 • Протокол за повреден багаж (Damage Report);
 • Протокол за невъзможна поправка;
 • Бордни карти;
 • Багажен(и) етикет(и);
 • Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE;
 • Жалба.

Закъснял багаж

При закъснял/ изгубен багаж е необходимо да информирате при пристигането си отдел "Рекламация багажи" на съответното летище преди преминаването на митнически контрол, където ще ви бъде изготвен Протокол за нередовност на багаж (Property Irregularity Report - PIR).

Моля да изпратите Вашата ПИСМЕНА РЕКЛАМАЦИЯ, придружена с необходимите оригинални документи по пощата с обратна разписка на посочения по-долу адрес или да попълните електронната ни платформа за подаване на жалби, до 21 дни след издаването на Протокол за нерегулярност на багаж (Property Irregularity Report - PIR).

Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинални документи:

 • Протокол за нерегулярност на багаж (Property Irregularity Report - PIR);
 • Бордни карти;
 • Багажен(и) етикет(и);
 • Квитанция за платена такса свърхбагаж (ако има такава);
 • Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE;
 • Жалба.

Адрес:
Авиокомпания България Ер
Отдел Жалби и рекламации
Бул. Брюксел №1
София 1540
България

Банери

ЧАРТЪРИ И ЛИЗИНГ

Ангажирай чартърен полет, чартърни вериги и отдаване на самолети на краткосрочен и дългосрочен лизинг.

Виж повече

Може да изберете и платите своя самолетен билет в офисите на Централна кооперативна банка.

Виж повече

RENT-A-CAR

Резервирай автомобил и пътувай комфортно по време на престоя си.

Виж повече