Внимание Информация за пътниците на полети FB619 и FB620 от 13 юли