Внимание Великобритания въвежда изискване за предоставяне на отрицателен Covid-19 тест.