Стюарди / Стюардеси

Ref.No: 003, Краен срок за подаване на документи до: 31-12-2022

Описание и Изисквания:

Като Национален превозвач на Република България, ние се ръководим от националните ценности и традиции във всичко, което правим – дълг, уважение, гостоприемност, трудолюбие и спазена дума. Затова и нашето обслужване се отличава с надеждност, щедрост и искрена загриженост за комфорта на нашите пътници.

В „България Ер” осъзнаваме лидерската си позиция в българската икономика преди всичко като отговорност. Вярваме, че можем ефективно да спомогнем за намаляване на младежката безработица и за задържане на младите и образовани хора за професионална реализация в България.

Във връзка с предстоящата летателна програма търсим да назначим СТЮАРДИ/ СТЮАРДЕСИ, КАТО С ПРЕДИМСТВО СА ТЕЗИ, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ЛЕТАТЕЛНА ПРАВОСПОСОБНОСТ.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

- Много добро ниво на владеене на български и английски език. Владеенето на френски, немски, испански или на руски език се счита за предимство;

- Отговорни, дисциплинирани и изпълнителни личности;

- Позитивни и съпричастни хора, отдадени на грижата към клиента;

- Отлични комуникативни и междуличностни умения, способност за работа в екип;

- Умения бързо да се вземат важни решения и да се разрешават проблеми;

- Добра дикция и култура на речта;

- Уравновесено поведение, приятни маниери и излъчване;

- Високо ниво на адаптивност, с възможност и желание за командировки и престой зад граница;

Ако сте заинтересовани от възможността да бъдете част от екипа на Националния превозвач, моля кандидатствайте онлайн със следните ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

      1. Автобиография;

 1. Копие от диплома за завършено средно (или висше) образование;

 2. Два формата актуални снимки – в цял ръст на неутрален фон и паспортен формат

Предоставянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвана единствено за оценка на кандидатурата ви. „България Ер” АД не предоставя приложената лична информация на трети лица, освен ако тя не бъде изискана по законов ред. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.

Ако сте заинтересовани от възможността да бъдете част от екипа на Националния превозвач, моля кандидатствайте онлайн със следните ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

      1. Автобиография;

 1. Копие от диплома за завършено средно (или висше) образование;

 2. Два формата актуални снимки – в цял ръст на неутрален фон и паспортен формат.

Представянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвана единствено за оценка на кандидатурата ви. „България Ер” АД не предоставя приложената лична информация на трети лица, освен ако тя не бъде изискана по законов ред. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.

 

Кандидатствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери