Внимание Гъвкави възможности за Вашето пътуване с България Еър. Повече информация тук:

Старши мениджър продажби и карго операции

Ref.No: SMPC, Краен срок за подаване на документи до: 30-04-2021

Описание и Изисквания:

Старши мениджър продажби и карго операции


- Извършва проучване на пазара на товарни превози и изготвя ценови листи за превоз на товари и поща по отделните дестинации по които оперира авиокомпанията.
- Провежда търговската политика на авиокомпанията по отношение на превоза на товари и поща.
- Контролира работата на карго агентите, изготвя предложения за подписване на нови агентски договори и следи за изпълнението им.
- Следи за своевременно осигуряване на необходимите документи и консумативи, свързани с карго превозите и своевременно ги заявява за доставка и разпространение за нуждите на карго агентите.
- Поддържа необходимата статистическа база за превоз на карго и поща, изготвя предложения за бюджетиране на дейността по превоз на карго и поща.
- Следи процеса на внедряване на автоматизирани технологии за карго превози в авиокомпанията.
- Изготвя предложения и внедрява в практиката на авиокомпанията новите технологии, свързани с програмата на ИАТА „ Електронно карго“.
- Отговаря за поддържане на Ръководството за превоз на товари на авиокомпанията / Cargo Manual / в съответствие с изискванията на международните авиационни стандарти.


ИЗИСКВАНИЯ:

НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ
1.Да познава нормативната база, свързана с превоза на товари и поща с въздушен транспорт
2.Да е запознат с функционалните задължения на службите, пряко ангажирани в процеса на обслужване на товари и поща.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1.Квалификационни изисквания
1.1 Образование – висше
1.2 Да владее английски език писмено и говоримо за водене на преговори и кореспонденция
1.3 Друга квалификация е предимство:
• Специализирани курсове в центрове на ИАТА или в центрове, лицензирани от ГД ГВА
• Специализирани курсове по превоз на опасни товари, Dangerous Goods – Category 6
• Специализирани курсове по обслужване на товари, Safety Management Systems for Cargo Operations Staff
• EASA (EC) Regulation 965/2012
• Курсове по Карго тарифиране

2. Професионален опит
- Да има минимум 5 години стаж на длъжност, свързана с товарни превози.
- Предимство е стаж на ръководна длъжност, свързана с товарни превози

Ако желаете да се присъедините към екипа ни, моля, изпратете CV и актуална снимка, като задължително посочите позицията, за която кандидатствате. Ще се свържем само с кандидати, които отговарят на всички изисквания ,като същите ще бъдат поканени на интервю. Предоставянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвано изключително за оценяването ви във връзка със свободните работни позиции. „България Ер“ АД не предоставя лична информация на трети лица, освен ако това не е предвидено по закон. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.
Документи – молба и CV могат да се подават онлайн.
Краен срок за подаване на документи 30.04.2021г.

Кандидатствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери