Ръководител на съответствието

Ref.No: CM, Краен срок за подаване на документи до: 04-01-2019

Описание и Изисквания:

Отговорност за изграждане на независима Система за Управление на Безопасност и Качеството, която да следи и контролира цялостната дейност на компанията – летателната експлоатация, техническото обслужване на ВС, наземното обслужване за съответствие с изискванията на ICAO, EU OPS, EASA Част М и Част 145, всички приложими регулации на ГД ГВА, спецификациите на производителите, документите и стандартите на А/К „България Ер”. Да осигури надзор под формата на одити и наблюдения, които да обхващат всички отговорности, процедури, процеси, средства и структури, описани в Ръководствата на компанията, така че да позволи оптимален контрол на стандартите по отношение на летателна годност и безопасност на оперирането.

Задължителни изисквания към кандидатите:

 • Образование – висше образование; вид – авиационно/техническо;
 • Професионален опит: да има трудов стаж като одитор в OPS и/ или част М/145/ най – малко 5 години;
 • Владеене и ползване на чужди езици: английски - писмено и говоримо;
 • Да познава добре търговските операции, по-специално процедурите за полетни операции и дейности;
 • Да работи с персонален компютър и офис техника и ползва необходимите софтуерни програми.

Други умения:

 • Ръководни умения;
 • Способности за работа в екип и с хора;
 • Комуникативност;
 • Инициативност;
 • Способност за ясно изразяване в писмена форма;
 • Способност за взимане на самостоятелни решения;
 • Да се ползва с уважението на личния състав;
 • Аналитично мислене и способност за бърза и точна преценка и анализ;
 • Умение за аргументиране и преговаряне;
 • Висока устойчивост при работа под напрежение;
 • Лоялност към фирмата;
 • Готовност за чести пътувания;
 • Умения за интервюиране;
 • Да притежава организаторски умения и мотивира състава за стриктно изпълнение на процедурите, съгласно изискванията на СУБК и в защита на фирмения интерес.


Ако желаете да се присъедините към екипа ни, моля изпратете CV, актуална снимка и желателно и мотивационно писмо , като задължително посочите позицията, за която кандидатствате. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Предоставянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвано изключително за оценяването Ви във връзка със свободните работни позиции. „България Ер“ АД не предоставя лична информация на трети лица, освен ако това не е предвидено по закон. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.
Документи – молба и CV могат да се подават онлайн на e-mail: d.dushilova@air.bg или на адрес: София, бул. "Брюксел" 1, ет. 10, ст. 1, сектор „Персонал“ в приемно време: понеделник – петък 11.00 - 12.00 часа или 15.00 - 16.00 часа.


Краен срок за подаване на документи 04.01.2019 г.

Кандидаствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери