МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ

Ref.No: 015, Краен срок за подаване на документи до: 10-06-2024

Описание и Изисквания:

ОБЯВЯВА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ

Описание:

• Изготвяне на проекти на договори, пълномощни и други документи, свързани с правната дейност на дружеството;

• Даване на правни становища; • Участие в подготовката на документация за участие в процедури за обществени поръчки;

• Осъществяване на процесуално представителство на дружеството пред съда;

• Представляване на дружеството пред съдебно-изпълнителни служби, регионални дирекции на МВР, държавни и общински органи и служби, и пред трети лица, когато е необходимо, във връзка с дейността му.

Изисквания:

• Образование: Висше юридическо

• Придобита юридическа правоспособност

• Познаване на действащата нормативна уредба

• Ползване на чужд език: владеене на английски език

• Компютърна грамотност Лични качества:

• Доказани аналитични способности и умения за решаване на проблеми

• Способност за справяне с паралелни проекти и за адаптиране към бързо променяща се среда

Предимство е:

• опит в областта на трудовото, търговско и облигационно право

Ако желаете да се присъедините към екипа ни, моля изпратете CV на български език, актуална снимка и мотивационно писмо в срок до 02.03.2024г., като задължително посочите позицията/-ите, за която/-ито кандидатствате. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Предоставянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвано изключително за оценяването ви във връзка със свободните работни позиции. „България Ер“ АД не предоставя лична информация на трети лица, освен ако това не е предвидено по закон. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.

Кандидатствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери