Внимание При пътуване до и през Нидерландия – ново изискване за двойно тестване и с бърз антигенен тест, непосредствено преди полет. Молим да се явите на летище поне 4 часа преди полет!

ОБЯВЯВА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ

Ref.No: МЮК, Краен срок за подаване на документи до: 30-09-2020

Описание и Изисквания:

Описание:


• Изготвяне на проекти на договори, пълномощни и други документи, свързани с правната дейност на дружеството;
• Даване на правни становища;
• Участие в подготовката на документация за участие в процедури за обществени поръчки;
• Осъществяване на процесуално представителство на дружеството пред съда;
• Представляване на дружеството пред съдебно-изпълнителни служби, регионални дирекции на МВР, държавни и общински органи и служби, и пред трети лица, когато е необходимо, във връзка с дейността му.

Изисквания:
• Образование: Висше юридическо
• Придобита юридическа правоспособност
• Познаване на действащата нормативна уредба
• Ползване на чужд език: владеене на английски език
• Компютърна грамотност

Лични качества:
• Доказани аналитични способности и умения за решаване на проблеми
• Способност за справяне с паралелни проекти и за адаптиране към бързо променяща се среда

Предимство е:
• опит в областта на трудовото, търговско и облигационно право

Ако желаете да се присъедините към екипа ни, моля изпратете CV на български език, актуална снимка и мотивационно писмо в срок до 28.10.2020г., като задължително посочите позицията/-ите, за която/-ито кандидатствате. Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Предоставянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвано изключително за оценяването ви във връзка със свободните работни позиции. „България Еър“ АД не предоставя лична информация на трети лица, освен ако това не е предвидено по закон. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.

Кандидатствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери