Летец командир и Летец втори пилот на самолети A-320

Ref.No: 002, Краен срок за подаване на документи до:

Описание и Изисквания:

AК България Ер обявява свободни работни места за позиция Летец командир и Летец втори пилот на самолети A-320

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

- Да притежават валидно свидетелство за летателна правоспособност EASA CPL(A) (вкл. RTO and IR (A)/PBN/MEA);ATPL(A)
- Да притежава Медицински сертификат EASA клас 1
- Да са положили успешно изпит по английски език по изискванията на ICAO ниво 4 или по-високо;
- Валиден рейтинг за тип самолет е предимство;
- Умения за писмен и говорим български са предимство;
- за командир с бревет на А320 се изисква да притежава минимум 4000 часа, от които 1500 командирски часове на самолет над 25 тона и минимум 500 часа командир на типа самолет А320.
- за командири с бревет на самолет от семейство Airbus (330/340/350/380) минимум 500 часа като командир на Airbus (330/340/350/380) и минимум 1000 часа като командир на самолет над 25 тона.
- за вторият пилот се изисква да притежава минимум 1500 часа;
- Вторият пилот трябва да е преминал теоретично обучение и да е положил успешно изпит за ATPL;
- Вторият пилот трябва да има сертификат за успешно завършен курс за взаимодействие в многочленен екипаж(MCC)
-Вторият пилот да притежава сертификат за Jet Familiarization Course
Ако желаете да се присъедините към екипа ни, моля изпратете:
- CV;
- актуална снимка;
- мотивационно писмо, като задължително се посочи позицията, за която се кандидатства;
- копие от свидетелство за летателна правоспособност;
- копие от свидетелство за медицинска годност;
- копие на последните четири страници от летателната книжка;
- 2 бр. препоръки от ръководител;
- свидетелство за съдимост;
- документ, потвърждаващ липсата на авиационни инциденти.
- документ ,от последния работодател деклариращ периода на работа, функциите на кандидата и летателни часове в съответната фирма.

Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати. Предоставянето на лична информация, приложена в документите за кандидатстване, е доброволно и ще бъде използвано изключително за оценяването Ви във връзка със свободните работни позиции."България Ер"АД не предоставя лична информация на трети лица, освен ако това не е предвидено по закон. Всички документи ще бъдат разгледани в пълна конфиденциалност.

Лице за контакт: recruiteam@air.bg

Кандидатствай
  1. Избери
  2. Избери
  3. Избери
  4. Добави нов файл

  Банери
  Банери