Новини

Вашите пътнически права, когато пътувате с въздушен транспорт

Хора с увреждания и хора с ограничена подвижност

Съгласно законодателството на ЕС хората с увреждания и/или намалена подвижност са защитени от дискриминация при извършване на резервация и качване на борда на самолет. Те имат също право да получават помощ на летищата (при заминаване, при пристигане и при транзитно преминаване) и на борда на самолетите. Препоръчваме ви да съобщите предварително за вашите нужди, за да улесните предоставянето на помощ.

 

Отказан достъп на борда

Когато на пътниците е отказан достъп на борда, авиокомпаниите са задължени първо да потърсят лица, които желаят да се откажат от резервациите си в замяна на определени обезщетения. Освен това въздушният превозвач трябва да предложи на желаещите възможност за избор между пълно възстановяване на стойността на билета или избор на нов маршрут. Може да имате право на обезщетение от 125 евро до 600 евро в зависимост от разстоянието на полета и закъснението преди промяната на маршрута. Когато има лица, желаещи нов маршрут, ако е необходимо, авиокомпанията трябва да окаже и съдействие, например храна, достъп до телефон, при необходимост една или повече нощувки и транспортиране между летището и мястото за настаняване.

 

Анулиран полет

Имате право на същото обезщетение като това, което се предлага в случай на отказан достъп на борда, освен ако не сте били информирани за отмяната най-малко 14 дни преди полета или промененият маршрут е с часове, близки до първоначалните, или ако авиокомпанията може да докаже, че отмяната се дължи на извънредни обстоятелства. Освен това авиокомпанията трябва да ви предложи избор между:

възстановяване на стойността на билета в срок до седем дни;

нов маршрут до вашата крайна дестинация при подобни условия;

и ако е необходимо, грижи (телефонно обаждане, напитки, храна, настаняване, транспорт до мястото на настаняване).

 

Голямо закъснение

Имате право на грижи от авиокомпанията (телефонно обаждане, напитки, храна, настаняване, транспорт до мястото на настаняване), ако закъснението е:

- два или повече часа за полети до 1500 км;

- три или повече часа за по-дълги полети в рамките на Европейския съюз или за други полети между 1500 и 3500 км;

- четири или повече часа за полети над 3500 км извън Европейския съюз.

Ако закъснението е повече от пет часа и решите да не продължите пътуването си, имате право също да ви бъде възстановена стойността на билета, както и на обратен полет до мястото, откъдето първоначално сте започнали своето пътуване.

Ако полетът ви има закъснение от три или повече часа, може да имате право на същото обезщетение като това, което се предлага, когато полетът е отменен, освен ако авиопревозвачът може да докаже, че закъснението се дължи на извънредни обстоятелства. Освен това авиопревозвачите могат да бъдат подведени под отговорност за вреди, причинени вследствие на закъсненията.

 

Багаж

Ако багажът ви бъде изгубен, повреден или забавен, може да имате право на обезщетение. За повреден багаж трябва да подадете жалба до авиопревозвача в срок от седем дни от получаването на вашия багаж. За забавено получаване на багаж този срок е до 21 дни.

 

Информация относно авиокомпанията

Трябва да бъдете информирани предварително коя авиокомпания е оператор на вашия полет.

 

Правоприлагащ орган в България

Министерство на транспорта,

информационните технологии и съобщенията

София 1000, ул."Дякон Игнатий" №9

Тел.: +359 29371047

 

 

Обратно