Вашият багаж

ПРЕВОЗ НА БЕЗПЛАТЕН БАГАЖ В ПОЛЕТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ ЕР

Всички пътници на „България Ер” имат право на безплатен превоз на регистриран багаж /в багажника на самолета/ и на ръчен багаж в салона. Безплатните норми за брой и тегло на багажа могат да бъдат различни в зависимост от класата на пътуване /бизнес или икономическа/ или от типа самолет, с който се изпълняват полетите. Превозът на багаж по редовните линии е съобразен и с някои общи правила, които трябва да имате предвид:

 

НОВА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ ЕР

Авиокомпания България ер въвежда по линиите си нови правила за превоз на багаж за билети, издадени от/след 02 май 2011.Новата система,PIECE CONCEPT се базира на броя, теглото и размерите на чекирания багаж.

РЕГИСТРИРАН БАГАЖ

Всеки пътник има право да превози в багажниците на самолета безплатен багаж както следва:

1. Общи правила – международни и вътрешни линии:

 

Класа на обслужване

Норма на безплатен багаж

Бизнес класа

2 броя по 23 кг. и до 158см всеки.

 

Икономическа класа

1 брой багаж макс. 23 кг. и до 158 см.

2. Изключения:

 

 

Златна карта FLY MORE 

2 броя по 23 кг. и до 158см всеки.

За билети заплатени с карта VISA Platinum от ЦКБ

2 броя по 23 кг. и до 158см всеки.

За билети заплатени с ко-брандирана карта България Ер и ЦКБ

2 броя по 23 кг. и до 158см всеки.

За членове на програмата „ЦКБ Клуб"

Безплатна норма чекиран багаж– 2 броя по 23 кг. Трети багаж се таксува по таксата за трети свръхбагаж

Моряци

2 броя по 23 кг. и до 158см всеки.

Бебета от 0-2 години

1 брой– макс 10 кг. и до 115 cм.

Превозът на бебешки колички  се извършва безплатно, но те следва  задължително да се предават и получават непосредствено при качване/слизане на/от самолета.

* Авиокомпанията не носи отговорност за щети в резултат на транспортиране по багажните ленти, в случай, че количката не е предадена/получена на/от самолета.

 Международни полети

За полетите от/до Москва и от/до Санкт Петербург безплатна ски/сноуборд екипировка

- Ски екипировка: 1 чифт ски, един чифт щеки, 1 чифт ски обувки

- Сноуборд: 1 сноуборд, 1 чифт сноуборд обувки 

За полети от/до Тел Авив

- Безплатна ски екипировка, водни ски, сноубоард и голф екипировка

 

 

Максималният размер е сумата от външните размери на дължината, височината и широчината на багажа/ l +h+w /.Пътникът може да превозва и повече от безплатната норма багаж срещу допълнително заплащане.

 

Моля да обърнете внимание, че за всички билети, заплатени в сайта, по телефона или в офисите на авиокомпанията с кобрандирана кредитна карта „България Ер“ и ЦКБ (Classic, Visa Platinum и Visa Gold)получавате право на два броя багаж по 23 кг. всеки. Ако билетите са заплатени в сайта на компанията, моля, свържете се с нас на тел 02 4020 400 или ни пишете на callfb@air.bg за преиздаване на билета с право на два броя безплатен багаж.

                                                                                                                                                                                        

В случай че притежавате златна карта Fly More или сте член на програмата „CCB Club", след закупуване е необходимо да се свържете с наш представител за преиздаване на билета с право на два броя багаж.

Важно! Правото на два броя багаж за притежатели на златна карта Fly More и „CCB Club“ и за билети, заплатени с кобрандирана карта „България Ер“ и ЦКБ и карта Visa Platinum от ЦКБ, е само за полети, при които опериращ превозвач е авиокомпания „България Ер“.

 

 

3. Такси за свръхбагаж- Международни линии:

 

За по-тежък багаж- между 23кг. и 32кг.

EUR 50

За по-обемист багаж- между 158- 203 см.

EUR 70

Допълнителна бройка- втори багаж до23кг.x 158 cм.

EUR 50

Допълнителна бройка – трети багаж до23кг.x 158 cм.

EUR 100

4. Такси за свръхбагаж- Вътрешни линии:

 

За по-тежък багаж - между 23кг. и 32кг.

EUR20

За по-обемист багаж - между 158- 203 cм.

EUR30

Допълнителна бройка - втори багаж до 23кг. до 158 cм.

EUR20

Допълнителна бройка – трети багаж до 23кг до 158 cм.

EUR50

 

Багаж с тегло над 32 кг може да се превозва само като карго.

 

5. Специални категории багажи:

 

Спортна екипировка          

Счита се като брой багаж, с максимални размери до 23 кг. и до 200cм.

Изключение:

- Международни полети:

Един чифт ски/сноуборд на пътник - прилага се фиксирана такса от EUR 30.

- Вътрешни полети:

Един чифт ски на пътник- прилага се фиксирана такса от EUR 20.

Оръжие

Превозът на огнестрелни оръжия и боеприпаси се извършва съгласно изискванията на Международната асоциация за въздушен транспорт /IATA/.

Превозът на огнестрелни оръжия и боеприпаси,  различни от спортно оръжие и боеприпаси, е забранен.

В някои случаи, превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси за ловни и спортни цели, може да бъде разрешен. Пътникът трябва да се свърже с България Ер и да предостави информация за вида на оръжието, серийния му номер и припасите, които се внасят в резервационната система.  Всички огнестрелни оръжия и боеприпаси, се приемат само като багаж за транспортиране в багажниците на самолета и в никакъв случай в салона с пътниците. Трябва да са разделно и подходящо опаковани, като теглото на мунициите не бива да надвишава 5кг.

Пътникът трябва да има всички документи, изисквани от закона и подзаконовите актове, приложими за превоз за съответната държава.

България Ер си запазва правото да откаже превоз на огнестрелни оръжия и боеприпаси.

- Ловни пушки и патрони – комплект до 15 кг- такса 50 евро

- Ловни пушки и патрони- при общо тегло над 15 кг- 70 евро

- Късо огнестрелно оръжие (пистолет) - такса за превоз 20 евро

Ловната пушка и патроните се считат за едно парче регистриран багаж и се таксуват с еднократна такса за обслужване. Този вид багаж не се включва в безплатната норма и таксата се прилага независимо от това дали пътникът има друг чекиран багаж.

Домашни любимци в пътническата кабина/PETC/ Максимално тегло на животното и клетката до-8 kг.

Максимални размери на клетката–48x35x 22cм.

 Приемат се само кучета и котки. 

Не се включва в безплатната норма багаж.

Заплаща се такса от EUR 50.

 

Животни в багажника /AVIH/ Максимално тегло на животното и контейнера – 32 кг.

Максимални размери на контейнера- 80 x 74 x 64 cм.

Не се включва в безплатната норма багаж. Заплаща се такса в размер на EUR 80.

*България Ер не приема за превоз живи животни до и от Великобритания

*При пътуване с животно/куче или котка/, молим при закупуването на билет да свържете с авиокомпанията за потвърждение, тъй като ако няма предварителна заявка, превозът може да бъде отказан.

 

РЪЧЕН/КАБИНЕН БАГАЖ – 1брой – до10 kг.

Размери- до 55 x 40 x 20 cм., с максимален сбор от трите измерения до115 cм.  


Музикални инструменти или други чупливи и скъпи предмети, които надхвърлят размера или теглото на безплатния ръчен багаж се приемат за превоз в пътническата кабина срещу заплащане на допълнително място / CBBG- Cabin Baggage/.

В резервацията на пътника задължително се запазва и допълнително място за багажа  и се описват размерите на багажа. Допълнителното място се заплаща по тарифата за съответната резервационна класа , но не се събират летищни такси.

 За смесени превози с участието на България Ер и други партньорски авиокомпании в маршрута могат да бъдат прилагани други условия за багаж.

Забранени вещи за превоз в регистрирания багаж

Документи, ключове, пари в брой, пътнически чекове, кредитни и дебитни карти, ценни книжа;

Всички видове бижута, ценни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни;

Електронни или технически уреди и аксесоари за тях като: компютри, фотоапарати, видеокамери, клетъчни телефони и др. подобни;

Всички видове газ в бутилки под налягане;

Опасни химикали;

Антики, ценни произведения на изкуството;

Чупливи или бързоразвалящи се стоки;

Всички видове багаж, които са неподходящо опаковани и има вероятност да пострадат при превоз във въздуха;

Вещи, които са забранени от действащите закони на някоя държава от, през и за която ще се лети;

Всички видове вещи, които поради своята същност, вид, форма, мирис могат да навредят на самолета, останалите пътници, на другите багажи или на служителите, които ги обработват.

При не спазване на правилата за превоз на забранени вещи в регистрирания багаж авиокомпанията не носи отговорност.

Правила за превоз на ръчен багаж

Всеки пътник на „България Ер” има право на превоз на един брой ръчен багаж с максимални размери 55х40х20 см и тегло до 10 кг. Размерът е различен за различните типове самолети, с които оперира авиокомпанията и за него може да се осведомите при закупуването на билета си. В случай, че багажът ви не отговаря по размер или по тегло на нормите, той ще бъде превозен като регистриран багаж и ако надвишава определеното тегло, ще бъде таксуван като свръхбагаж. Освен разрешения ръчен багаж, в салона на самолета може да се превозват още:

бастун или патерици;

книги и вестници за четене по време на полета.

 

Допълнителни ограничения за превоз на вещи в ръчния багаж

По силата на Европейска директива от ноември 2006 г. пътниците могат да носят течности, гелове и аерозоли в опаковки до 100 мл. Всички те трябва да са опаковани в отделна прозрачна найлонова торбичка с обем не по-голям от 1 литър. Ограничението важи за всички видове гелове, пасти за зъби, пяна за бръснене, кремове и шампоани. Изключения се допускат само за бебешки храни и лекарства, нужни за времето на полета. Закупените във фри-шоповете на летищата течности трябва да бъдат опаковани и запечатани в прозрачна опаковка в магазина.

Комбиниране на теглото: не се допуска комбиниране на разрешената норма за превоз на ръчен и регистриран багаж

В случай, че се налага превоз в салона на обемисти чупливи вещи /напр. музикални инструменти/, за тях се заплаща допълнително. Моля да се свържете с нашия Център за обслужване на клиенти/Call Center преди закупуването на билет, за да уточните конкретните условия.

Отстъпки и бонуси от България Ер

Сътрудничеството между ЦКБ и България Ер носи много преимущества за клиентите, които пожелаят да им бъде издадена кобрандирана карта.
Наред с всички функционалности на стандартните кредитни карти , авиокомпания България Ер предоставя на клиентите следните отстъпки:
• 3% отстъпка от пълната стойност на самолетния билет при закупуване на билета на територията на България или чрез Интернет.
• 5% отстъпка от цената при покупка на стоки на борда на самолетите на България Ер по време на полет.
• Включване в програмата FLY MORE на България Ер.
• 2 броя по 23 кг. безплатен багаж при всеки полет с опериращ превозвач България Ер.*
• Предимство при потвърждаване на резервации и при регистрация на летищата.

За повече информация молим да се свържете с Call Center на България Ер на телефон 02/40 20 400

 

Рекламации за закъснял, изгубен или повреден багаж - e-mail: lf@air.bg

 

 ПОВРЕДЕН БАГАЖ

За щетите на Вашия багаж при повреда или частични липси от съдържанието на багажа, трябва да съобщите при пристигането си в  службата за "Изгубен багаж" на съответното летище преди преминаването на митнически контрол на летището, от която ще ви бъде направен Протокол за щета на багаж (Damage report).

В случай на повреден багаж, може да занесете Вашия куфар и всички документи /в оригинал/ от пътуването си в магазин „Светла“, който се намира на Орлов мост /бул. „Цар Освободител“ 33/. Там ще бъде извършена поправка или направена експертна оценка, а в случай, че куфарът не може да бъде поправен Вие ще можете да получите подобен модел. Магазинът работи от 10.00 до 19.00 часа /без неделя/.

 

В случай, че не изберете подходящ куфар от магазин „Светла“, ще получите Протокол, който следва да  подадете писмена рекламация по пощата до адреса на Авиокомпанията или на e-mail: lf@air.bg

 

Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинални/ сканирани документи:

 

 • Протокол за повреден багаж (DamageReport)
 • Протокол за невъзможна поправка.
 • бордни карти
 • Багажен(и) етикет(и)
 • Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE
 • жалба

 

Моля да изпратите Вашата писмена рекламация, придружена с необходимите оригинални документи по пощата с обратна разписка на посочения по-долу адрес, до 7 дни след издаването на Протокол за щета на багаж (Damage report).

 

ЗАКЪСНЯЛ БАГАЖ / ИЗГУБЕН БАГАЖ

За отсъствието на Вашия багаж трябва да съобщите при пристигането си в  службата за "Изгубен багаж" на съответното летище преди преминаването на митнически контрол на летището, от която ще ви бъде направен Протокол за нередовност  на багаж (Property Irregularity Report - PIR).

Моля да изпратите Вашата ПИСМЕНА РЕКЛАМАЦИЯ, придружена с необходимите оригинални документи по пощата с обратна разписка на посочения по-долу адрес или сканирани на e-mail: lf@air.bg  , до 21 дни след издаването на Протокол за нерегулярност  на багаж (Property Irregularity Report - PIR).

 

 Рекламациите трябва да бъдат придружени от следните оригинални документи:

 • Протокол за нерегулярност  на багаж (Property Irregularity Report - PIR)
 • Бордни карти
 • Багажен(и) етикет(и)
 • Квитанция за платена такса свърхбагаж (ако има такава)
 • Банкова сметка/IBAN/SWIFT CODE 
 • жалба

 

За повече информация посетете страницата ни  www.air.bg /раздел „ЗА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ“/.

Адреса на А/К България Ер на адрес:   

Авиокомпания „България Ер“

Отдел „Жалби и рекламации“

Бул. „Брюксел“  №1

София 1540

България